پیش دبستان و دبستان پسرانه آفتاب

اهداف ما
پیش ثبت نام
کادر مدرسه

درباره ما

بعد از گذراندن اولین واحدهای “روانشناسی رشد و کودک ” اولین جرقه ها خورده شد .

پروسه رشد و نظریات صاحب نظران مختلف در مورد رشد انسان و بخصوص کودک  ، من رو به دنیای کودکان نزدیکتر کرد. ولی خوب من یک کارمند بودم و حالابعد از دو سال تحصیل در رشته اقتصاد و تغییر رشته به روانشناسی باید زودتر واحدهام رو پاس میکردم تا …

در ادامه هرچه پیش تر می رفتم از انتخابم راضی تر می شدم … تا رسیدیم به کارورزی در آسایشگاه “رازی ” (کهریزک) از شما چه پنهان همون روز اول به محض ورود به راهروی ورودی و دیدن بیماران شدیدا روانی غش کردم و… همونجا فهمیدم برای کار با بیمار ساخته نشدم .

ولی هنوز امیدی بود … کارورزی در “مهدکودک” ،  این بار...

ادامه ...
درباره ما

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر