همکاران اداری

آقای شاه حسینی

مدیر مدرسه

خانم ساعتچی

معاون انضباطی

خانم دیهیمی

موسس

خانم فرجی

معاون انضباطی

خانم اثباتی

معاون اجرایی

خانم مسعودنیا

مسئول مالی

خانم فطیرخورانی

معاون آموزشی

همکاران آموزشی

خانم افشاری

آموزگار پایه اول ابتدایی

خانم توحیدپرست

آموزگار پایه اول ابتدایی

خانم بیات

آموزگار پایه دوم ابتدایی

خانم فدوی

آموزگار پایه سوم ابتدایی

خانم چمنی

آموزگار پایه سوم ابتدایی

خانم رهبری

آموزگار پایه چهارم ابتدایی

خانم فریاد

مربی پیش دبستانی

خانم نازآبادی

مربی پیش دبستانی

خانم عباسی

دپارتمان آزمایشگاه و پژوهش

خانم عابدینی

دپارتمان هنر و خلاقیت

خانم ترحمی

مربی پیش دبستانی

خانم لبافی

سرپرست بخش زبان

خانم وثوق

مشاور روان شناسی

خانم میلانی

دپارتمان رایانه

خانم کاظمی

معلم زبان

خانم عبدالوند

دپارتمان ورزش و سلامت

خانم عنبریان

معلم مهارت های زندگی

فهرست

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.