دپارتمان ورزش و تندرستی

دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - دپارتمان ورزش و تندرستی - IMG 4722دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - دپارتمان ورزش و تندرستی - photo ۲۰۱۹ ۰۶ ۰۹ ۱۶ ۳۶ ۲۰دبستان شناختی سرواندیشان آفتاب - دپارتمان ورزش و تندرستی - photo 2019 06 09 21 21 33 1

تشکیل پرونده سلامت یکی از برنامه‌های مجموعه آفتاب است که زیر نظر پزشک و متخصص مربوطه انجام می‌شود . این عملکرد می‌تواند از بروز برخی بیماری‌ها جلوگیری کرده و والدین نیز وضعیت سلامت فرزند خد مطلع خواهند شد.

مطابق تحقیقات انجام شده، ارتباط قابل توجهی بین حرکات موزون جسمی و رشد (شناختی، عاطفی و اجتماعی) در کودکان و همچنین در افزایش هوش بدنی فرزندان دارد.

در دپارتمان ورزش و تندرستی ، فعالیت‌های جسمی – حرکتی متناسب با گروه سنی پیش دبستان و دبستان برنامه ریزی شده و فعالیتهای صحیح حرکتی برای دانش آموزان در سنین مختلف تحصیلی با بهره گیری از آموزش‌های صحیح در محل مجموعه آفتاب و همچنین در ورزشگاه‌های سرپوشیده اطراف ، انجام می‌شود.

ظرفیت حرکتی کودک همزمان با رشد یافتگی فیزیولوژیکی و همچنین بر اساس چگونگی تعامل با اطرافیان که به میدان تحولی کودک نظم، جهت و انسجام می دهد، متحول می شود. می توان با ایجاد برنامه های حرکتی کودکان ، روند رشد حرکتی را در آنها تسریع کرد.

زندگی کشمکش دائمی با محیط و تلاش برای شناخت و بهره مندی از آن است. در این تلاش توانایی های روان شناختی انسان است که قابلیت های لازم را در اختیار او می گذارد تا به شناخت محیط و اصلاح یا تغییر دادن آن دست یابد. حرکت شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامونش بپردازد. جنس (2002) معتقد است که فرد (کودک) می تواند مجموع توانایی های مغزی خود را به یاری حرکت مورد بهره برداری قرار دهد یا توانمندی هایی را به منصه ظهور برساند. از این رو، در نظرگرفتن جنبه های حرکتی و تحلیل آن ها، برای درک رشد توانایی های ذهنی ضروری است.

با مشخص شدن تأثیر مثبت بازی ها و فعالیت های بدنی، پیشنهاد می شود که آموزش کودکان در سنین پیش دبستانی در قالب بازی های آموزشی و فعالیت های بدنی باشد، زیرا کودکان انگیزه و رغبت بسیار نسبت به بازی دارند و لازم است از انگیزه آنها نسبت به بازی بهره گیری شود و در آموزش مفاهیم اولیه از بازی های آموزشی سازمان یافته و فعالیت های بدنی استفاده شود تا هر چه سریع تر بتوان به اهداف آموزشی دست یافت. در ضمن بازی ها باید با هدفی معین، یعنی بر اساس توانایی هایی که باید گسترش یابند، طرح ریزی شوند و توانایی های پایه ای کودکان در طرح هر نوع فعالیت در نظر گرفته شود.

جهت پرورش و فعال سازی مهارت های حرکتی کودکان در مهدهای کودک و در دوره پیش دبستانی تکالیف حرکتی زیر توصیه می شود:

  • حرکاتی مانند راه رفتن و دویدن به صورت آرام و سریع و در جهات متفاوت.
  • تکالیفی همچون پریدن (کوتاه و بلند ودر جهات متفاوت)، و فرود آمدن، لی لی کردن، پریدن به داخل و خارج از یک حلقه، همزمان با راه رفتن و دویدن.
  • در برخی از فعالیت ها آنها باید شکلهای مختلف هندسی مثل دایره، مثلث، مربع را درست می کردند.
  • اجرای مهارت پریدن، گاهی با غلت زدن همراه شود و نیز برای ایجاد تنوع برای غلت زدن، کودکان می توانند از داخل دایره یا از روی طناب غلت بزنند.

برای مهارتهای دستی فعالیت هایی مثل مهارت پرتاب کردن توپ به داخل اشکال مختلف هندسی در نظر گرفته شود. بدین منظور انواع توپ و اشکال مختلف هندسی در اندازه های کوچک و بزرگ فراهم شود. کودکان برای پرتاب توپ به داخل دایره کوچک باید توپ کوچک تر را انتخاب کنند و برای پرتاب توپ به دایره بزرگ تر از توپ بزرگ تر استفاده کنند. همچنین، گرفتن و پرتاب کردن توپ در فاصله دور و نزدیک ، تسلط کودکان را برای کنترل توپ بیشتر می کرد.

برای اجرای حرکات موزون که در آموزش حرکات مهم هستند از تمریناتی بهره گیری شود مانند اجرای حرکات سریع و کند یا اجرای قدم های بلند و کوتاه و نیز دویدن و پریدن و لی لی کردن که باریتم هماهنگ و موزون باید همراه باشند (برگرفته از پژوهش دکتر آقازاده و همکاران، 1387).

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.