دپارتمان های آموزشی

زبان انگلیسی

آزمایش و پژوهش

مهارت های زندگی

هنر و خلاقیت

بازی های فکری

ورزش و تندرستی

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.