قوانین و مقررات

الف)وظایف دانش آموز:

ماده۱: هر یک از دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق خویش به شرح زیر معمول دارند:

۱-۱- دانش آموز میبایست همواره با لباس فرم وارد مدرسه شود .
۲-۱- رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر ، معاونین ، معلمان ، مربیان و دیگر کارکنان واحد آموزشی.
۳-۱- رعایت حسن اخلاق و رفتار با دانش آموزان و پرهیز از هر گونه اهانت و درگیری با آنان و ارجاع هرگونه اختلاف با دیگر دانش آموزان به مسئولین دبستان و اجتناب جدی از اقدامات خودسرانه در جهت حل اختلافات پیش آمده .
۴-۱- مشارکت توام با ادب و احترام در فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی ، دینی و آموزشی دبستان (مراسم صبحگاهی ، امتحانات کلاسی ، ماهانه و مسابقات علمی فرهنگی )
۵-۱- حضور به موقع و مستمر در دبستان و کلاس درس و خودداری از خروج قبل از پایان فعالیت دبستان بدون هماهنگی و کسب اجازه از مسئولین مربوطه ، خصوصا در روزهای پایانی سال و ایام پایانی منتهی به امتحانات .
۶-۱- حضور مرتب در کلاس درس طبق برنامه هفتگی و پرهیز از غیبت های غیر موجه – عدم حضور در راهروها و کلاس های مدرسه در زنگ های تفریح به استثنای روزهای بارانی و برفی
تبصره: در صورت غیبت دانش آموز از مدرسه لازم است ولی او در اولین فرصت غیبت دانش آموز را به واحد آموزشی اطلاع داده و با حضور خویش و ارایه دلایل شفاهی یا گواهی کتبی نسبت به توجیه علت غیبت دانش آموز اقدام نمایند تا در صورت لزوم در پرونده اش ثبت و ضبط گردد.
۷-۱- رعایت بهداشت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوطه در پاکیزه نگهداشتن فضا و محیط دبستان.
۸-۱- دانش آموزان جهت حفظ تقدس و جایگاه مقام دانش آموزی موظفند شئونات در خور شخصیت دانش آموزی را در خارج از مدرسه نیز رعایت نمایند و از تجمع در اطراف مدرسه جدا خودداری نمایند.
۹-۱- خودداری از بکار بردن وسایل تجملی و زینتی و پرهیز از به همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مجاز(از قبیل فلش مموری (با محتوای غیر درسی)، CD یا DVD (با محتوای غیر درسی) ،تلفن همراه ، عکس و کتاب های نا مناسب…)در دبستان.
تبصره : دبستان هیچگونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن اشیای گرانبها و غیر مجاز دانش آموزان ندارد.
۱۰-۱- رعایت ضوابط دبستان در بازدیدهای علمی و اردوها و حوزه های امتحانی الزامی است.
۱۱-۱- خودداری از هرگونه خرید و فروش در مدرسه.
۱۲-۱-کوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسایل خویش و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات ساختمان دبستان.
تبصره: بدیهی است چنانچه دانش آموز خساراتی به وسایل و ساختمان مدرسه ( مانند سخت افزارهای هوشمند نصب شده در کلاسها) یا سایر دانش آموزان وارد آورد باید خسارات وارده را جبران نماید.


ب)ترغیب و تشویق:

ماده ۲: دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می دهند،از طریق زیر و با رعایت ترتیب مورد تشویق قرار می گیرند:

۱-۲- تشویق شفاهی در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.
۲-۲- تشویق شفاهی در مراسم صبحگاهی ،در حضور کلیه دانش آموزان.
۳-۲- تشویق کتبی در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.
۴-۲- تشویق کتبی در حضور کلیه دانش آموزان.
۵-۲- اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضاء مدیر مدرسه در حضور دانش آموزان و با حضور اولیاء دانش آموزانی که تقدیر می شوند.
۶-۲- معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی،آموزشی ، فرهنگی ،هنری و…
۷-۲- تشویق کتبی یا اعطای لوح تقدیر برای دانش آموزان ممتاز در هر مقطع که در انجام فرایض دینی،مخصوصا نماز جماعت و زیارت پرفیض عاشورا و فعالیتهای آموزشی و تربیتی و شرکت در کارهای اجتماعی درخشان تر از دیگران شناخته می شوند.
* در هر صورت ثبت مورد تشویقی و نمره مثبت آن در پرونده انضباطی الکترونیکی دانش آموز انجام خواهد شد .


ج)تذکر و پیامد:

ماده۳- عدم رعایت و سهل انگاری در وظایف مندرج در ماده۱ تخلف محسوب می شود.دانش آموزانی که راهنمایی های تربیتی ،در آنها مفید و موثر واقع نمی شود با رعایت ترتیب و تناسب ذیل مورد تذکر و پیامد قرار می گیرند:

۱-۳- تذکر یا اخطار شفاهی به طور خصوصی.
۲-۳- تذکر یا اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان دیگر.
۳-۳- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز. (بدون درج در پرونده )
۴-۳- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز. (با درج در پرونده )
۵-۳- اخطار کتبی و تقلیل نمره انضباط در هر مرتبه حداکثر دو نمره.در صورت تکرار،اخذ تعهد کتبی از دانش آموزان و ولی او به منظور عدم تکرار موارد مشابه.
۶-۳- تغییر کلاس.

* در تمامی حالت ها ثبت مورد تنبیهی و نمره منفی آن در پرونده انضباطی الکترونیکی دانش آموز و کسر از نمره انضباط صورت خواهد گرفت.

شایسته است مسئولین مدرسه تمام رفتارهای مغایر با ضوابط و مقررات ذکر شده در ماده ۱ را در پرونده الکترونیکی دانش آموز ثبت کنند و با اطلاع ولی دانش آموز از نمره انضباطی دانش آموز کسر نمایند و چنانچه کسر نمره انضباط تاثیری در تغییر رفتار دانش آموزنداشته باشد مدیر دبستان می تواند منطبق با مفاد مندرج در ماده ۳ که طبق آئین نامه اجرایی مدارس است ، عمل نماید .


توصیه های انضباطی
جهت اطلاع دانش آموزان و اولیاء

دانش آموز عزیز- ولی محترم :
بدینوسیله به منظور رعایت هر چه بهتر موازین انضباطی در طول سال تحصیلی۹۹-۱۳۹۸ موارد ذیل به اطلاع شما می رسد بدیهی است تمامی موارد مذکور به تصویب شورای برنامه ریزی مدرسه رسیده و قابل اجرا می باشد.

۱- هر دانش آموز دارای یک پرونده انضباطی الکترونیکی می باشد که کلیه موارد انضباطی در این سیستم ثبت شده و در نمره انضباط دانش آموز تاثیر خواهد داشت.
۲- موارد بی نظمی دانش آموز منوط به گزارش دبیران ، معاونین ، مربیان تربیتی و مدیریت می باشد. لازم به ذکر است کلیه موارد اعلام شده توسط معاون مربوطه سریعا در سیستم ثبت شده و می توانید در وب سایت مدرسه مشاهده نمایید.
۳- چنانچه دانش آموز غیبت نماید، اولیاء دانش آموز می بایست جهت موجه نمودن غیبت سریعا اقدام نمایند.
اقدام جهت موجه نمودن غیبت به شکل های زیر باید انجام شود:
الف) تماس تلفنی یا حضور ولی دانش آموز تا ساعت ۹ صبح همان روز.
ب) ارائه گواهی معتبر پزشک،در صورتیکه علت غیبت،بیماری دانش آموز باشد.

۴- دانش آموزان به هیچ وجه نباید بعد از حضور آموزگار در کلاس ، به کلاس بروند . مگر با هماهنگی معاون مربوطه که در این صورت دانش آموز فقط با ارائه برگه پذیرش می تواند در کلاس حضور یابد.
۵- در صورتی که اولیاء دانش آموزان در هر یک از جلساتی که در مدرسه تشکیل می شود حضور نداشته باشند،به منزله عدم ارائه دعوتنامه از طرف دانش آموز به ولی تلقی شده و از نمره انضباط دانش آموز کسر خواهد شد.
تبصره : در موراد خاصی که حضور ولی اماکن پذیر نشد میبایست در اسرع وقت حضورا به مدرسه مراجعه نمایند.
۶- ارتباط حضوری یا تلفنی ولی با مدرسه فقط در روزهایی که اول مهر اعلام می شود ، میسر خواهد بود.
(جز موارد ضروری که از ۸ تا ۹ صبح پاسخگو خواهند بود)
۷- ارتباط ولی با دانش آموز فقط با اجازه معاون مربوطه انجام می شود (از مراجعه به کلاس های دانش آموزان بدون هماهنگی جدا خودداری فرمائید .)
۸- تغییر تلفن همراه پدر یا مادر در سیستم الکترونیکی مدرسه فقط با حضور ولی انجام می شود.


آیین نامه آموزشی

هر یک از دانش آموزان موظفند در طول سال تحصیلی کلیه موارد آموزشی را که از سوی معاون آموزشی و دبیران به ایشان ابلاغ می شود،به نحوه مطلوب انجام دهند.
۱- کلیه تکالیف خود را به نحوه شایسته انجام داده و در زمان مقرر تحویل آموزگار مربوطه نمایند.
۲- مطالب درسی که از سوی دبیران مشخص می شود را به طور کامل مطالعه نموده و با آمادگی کامل برای پاسخگویی به سوالات درسی در کلاس حاضر شود.
۳- در هنگام تدریس آموزگار و یا انجام سایر امور از سوی آموزگار در کلاس،از انجام هر گونه فعالیت دیگر خودداری نماید.
۴- کلیه لوازم و وسایل مورد نیاز خود در امر آموزش از قبیل کتاب،دفتر،جزوه،وسایل مرتبط با دروس خود را به همراه داشته باشد.
۵- دروس ارائه شده توسط دبیران را در بعد از ظهر همان روز مطالعه نماید.
۶- هر گونه مشکل یا مسئله ای که منجر به بروز اختلال در امر آموزش در کلاس می شود را فورا با آموزگار و یا معاون آموزشی دبستان در میان بگذارد.
۷- در صورت صلاح دید مسئولین آموزشی دبستان مبنی بر شرکت دانش آموز در کلاس های مورد نیاز و عمومی،به طور منظم در این کلاس ها شرکت نماید.
تذکر : نحوه ثبت نام و شرکت دانش آموزان در این کلاس ها در زمان مقرر به اطلاع دانش آموز و اولیاء وی رسانده می شود.
۸- در کلیه امتحانات برنامه ریزی شده توسط آموزگار و مسئولین دبستان با آمادگی کامل شرکت نماید.
تبصره : امتحاناتی که در برنامه آموزشی مدرسه در نظر گرفته شده در کارنامه ماهیانه دانش آموز ثبت شده و در وب سایت مدرسه به رویت اولیا می رسد.نمرات این امتحانات تاثیر مستقیم بر نمره مستمر اول و دوم دانش آموز خواهد داشت لذا میبایست از ابتدای سال تحصیلی توجه و اهتمام ویژه به آن داشته باشید.

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.