دپارتمان آزمایش و پژوهش

 

تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات می توان گفت که همه پیشرفت های علمی ، صنعتی ، پژوهشی ، تکنولوژی و جامعه شناسی بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است.

با توجه به تغییرات چشم‌گیر و سریع علوم، سیستم  آموزشی در تمامی کشورهای پیشرفته تغییر کرده و به سمت سیستم‌های پروژه‌ای و تحقیقاتی رفته است.

آزمایشگاه همواره مکان خلق چهره حقیقی علم و به تصویر کشیدن و لمس آنچه در کتاب ها توصیف شده، بوده است و زمینه تحقیق و پژوهش را برای دانش آموزان فراهم میکند.

آزمایش نقش بسیار مهمی در ایجاد انگیزه یادگیری و درک بهتر مفاهیم علمی دارد. انجام آزمایش های مهیج  وچشمگیر جز مهمی از فعالیت های دپارتمان آزمایش و پژوهش مجموعه آفتاب است که باعث رشد و جرقه زدن استعداد در دانش آموزان می شود.

دانش آموزان در مجموعه آفتاب نه تنها با انجام آزمایش های مهیج با مباحث علمی آشنا می شوند  بلکه با فرصتی که در این دپارتمان در اختیارشان قرار میگیرد میتوانند ایده های خود را مطرح و آن ها را شکوفا کنند.همچنین این مجموعه مقدمات حمایتهای مالی از ایده ها را نیز از جانب خود فراهم خواهد آورد.

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.