دپارتمان مهارت های زندگی

قبل
بعدی

مجموعه آفتاب باور دارد که پیشگیری بهتر از درمان است و رویکرد آن ارزیابی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان است. مولفه های یادگیری مانند تمرکز دیداری-شنیداری، حافظه فعال و … بوسیله تست های استاندارد جهانی و بومی شده در ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این ارزیابی ها در بدست آوردن روشهای موثرتر یادگیری – یاددهی برای دانش آموزان اثربخشی بسیار زیادی دارد.
علاوه بر آن ویژگی‌های فردی هر دانش آموز را که می‌تواند یا عامل موثر در یادگیری و یا مانعی برای آن باشد را مشخص و روشن می‌کند.
همچنین در ادامه کار، روند بهبود عملکردهای اجرایی دانش آموزان بعد از ارزیابی‌ها نکته مهم دیگری است که در دپارتمان روانشناسی بصورت جدی به آن پرداخته می‌شود.
موضوع مهم دیگر آموزش خانواده است که در زمینه مهارت‌های فرزند پروری و ارتباط موثر، بصورت جلسات مستمر انجام می‌شود.

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.