دسته‌بندی نشده

اهداف کتب درسی پایه اول سال 1401

درس اول (به نام خدا ، بسم الله):

 • کارها را با نام خدا شروع کند.
 • پیام قرآنی را بطور صحیح بخواند و چند نمونه از مصداق های آن در زندگی را بگوید.
 • معنای دو کلمه ساده از پیام قرآنی را بیان کند.
 •  سوره توحید را دسته جمعی بخواند .
 • درباره سلام کردن با دیگران صحبت کند.
 • به خواندن روزانه قرآن علاقه مند شود. 

درس دوم ( نعمت های خدا ، سوره کوثر ، داستان نان):

 • نعمتهای خدا را نام برده و از خداوند به خاطر نعمتهایی که داده است ، تشکر کند.
 • سوره کوثر را دسته جمعی با هم کلاسی هایش بخواند.
 • نعمت بزرگ خداوند به پیامبر اسلام (ص) را نام ببرد.
 • مراحل تهیه نان را بیان کرده و از تهیه کنندگان نان تشکر کند.
 • در مصرف آب صرفه جویی کرده و از اسراف پرهیز کند.
 • پیام قرانی در باره تشکر از نعمت خدا را بخواند و چند نمونه از مصداق های آن در زندگی را بگوید.
 • معنای کلمات ساده را بگوید.
 • به خواندن روزانه قرآن کریم علاقه مند شود.

درس سوم ( خانه ما):

 • اعضای خانواده خود را نام برده و نقش هر یک از اعضای خانواده را بگوید.
 • سوره عصر را به صورت دسته جمعی با هم کلاسی هایش بخواند .
 • در قالب شعر مفهوم سوره عصر را بیان کند.
 • پیام قرآنی در باره نیکی به پدر و مادر را بیان کند و چند نمونه از مصداق های آن در زندگی را بگوید.
 • احترام به والدین و اعضای خانواده را در رفتار و گفتار خود نشان دهد .
 • به رعایت نظم و بهداشت فردی و بهداشت محیط خانه علاقه مند شود.
 • به خواندن روزانه قرآن علاقه مند شود.

درس چهارم (قرآن بخوانیم):

 • ترکیب حروف و حرکات را بخواند.
 • کلمات ساده قرآنی را بخش بخش بخواند.
 • سوره ناس را به صورت دسته جمعی بخواند .
 • خانواده پیامبر (ص) را نام ببرد.
 • اهمیت یادگیری قرآن را بیان کند.
 • مفاهیم کلی سوره ناس را بیان کند.
 • یک شعر درباره محبت خدا به انسان را بخواند.
 • به خواندن روزانه قرآن کریم علاقه مند شود.

درس پنجم (کودک مسلمان):

 • کلمات قرآن را بخش بخش بخواند.
 • سوره حمد را جمع خوانی کند..
 • به یادگیری نماز علاقه مند شود.
 • پیام قرآنی در باره پاکیزگی را بخواند و چند نمونه از مصداق های آن در زندگی را بگوید. 
 • درباره پیام قرآنی با زبان کودکانه توضیح دهد.
 • برخی از آداب و رفتار اسلامی در باره نظم و پاکیزگی را بیان کند.
 • به خواندن روزانه قرآن علاقه مند شود.

درس ششم ( مدرسه ما):

 •  کلمات قرانی را بخش بخش بخواند.
 • سوره فلق را به صورت دسته جمعی با هم کلاسی هایش بخواند.
 • حروف ناخوانا را بشناسد.
 • کلماتی که حروف ناخوانا دارند را بخواند.
 • کلمات دارای تشدید را بخش بخش بخواند.
 • پیام قرآنی درباره علم و دانش را بخواند و چند نمونه از مصداق های آن در زندگی را بگوید.
 • در باره اهمیت علم و دانش صحبت کند.
 • به دعا کردن و سخن گفتن با خدا علاقه مند شود.
 • به خواندن روزانه قرآن علاقه مند شود.

درس هفتم ( پیامبران خدا):

 • پنج پیامبر بزرگ الهی را نام ببرد.
 • درباره زندگانی پنج پیامبر بزرگ الهی تحقیق کند. 
 • کلمات قرآنی را بخش بخش بخواند.
 • سوره نصر را دسته جمعی بخواند.
 • صلوات را بطور صحیح بخواند .

 • به پیامبر و خاندان پاک او علاقه مند شود.

 • به خواندن روزانه قرآن علاقه مند شود.

اهداف مشترک نگاره ها :

 1. دامنه ی لغات دانش آموز افزایش (گسترش) پیدا کند.
 2. تلفظ درست کلمات در بیان دانش آموز تقویت شود. 
 3. با تصویرخوانی و تشخیص ارتباط بین تصاویر آشنا شده و داستان بسازد و بگوید
 4. فعالیت ببین و بگو، گوش کن و بگو و… را با روشهای مختلف نقاشی ، نمایش و کاردستی انجام بدهد.
 5. فعالیت های کتاب نگارش را تمیز ، خوانا ، درست و با دقت انجام دهد.
 6. فعالیت باهم بخوانیم را با علاقه انجام دهد ( گوش کند ، زمزمه کند ، بلند بخواند ، حفظ کند )
 7. با مفهوم شعر و شاعر و بعضی از شعرا آشنا شود.
 8. درست صحبت کردن ، بیان جملات ساده و درست و توجه به محیط در او تقویت شود.
 9. با نعمت های خدا بیشتر آشنا شده و حس سپاسگزاری و تشکر از خدا در او تقویت شود.
 10. به کتاب و کتابخوانی علاقه بیشتری نشان دهد. 

نگاره 1 – به خانه ما خوش آمدی! :

 1. با نهاد خانواده، اعضا و وظایف هر یک آشنا شود . 
 2. احترام گذاشتن به افراد خانواده را یاد بگیرد.
 3. با ابزارها و وسایل زندگی آشنا شود .
 4. کلید واژه های بابا، مادر، امین و … را به درستی تلفظ کند.
 5. خطوط عمودی از بالا به پایین رو و زیر خط زمینه را به درستی رسم کند.
 6. با نحوه ی درست نشستن و قلم به دست گرفتن آشنا شود.
 7. شعر خدای مهربان را با علاقه خوانده و در صورت امکان حفظ کند .

نگاره 2 – بچه ها آماده :

 1. برای انجام وظایف شخصی و نظم و ترتیب در انجام وظایف و کارهای روزانه علاقه نشان دهد.
 2. بهداشت فردی را رعایت کرده و از وسایل شخصی به درستی استفاده کند.
 3. خطوط افقی از راست به چپ و خمیده را به درستی رسم کند
 4. کلمات کلیدی درس ( آبی ، کتاب ، کفش و…) را به درستی تلفظ کند.
 5. بخش کردن کلمات را به درستی یاد بگیرد.

نگاره 3 – یک دو سه ، راه مدرسه :

 1. با مقررات و قوانین عبور و مرور و نقش پلیس در جامعه آشنا شود. 
 2. با محیط بیرون از خانه چون میدان، خیابان، مغازه ها، مشاغل، کوچه و … آشنا شود.
 3. نکات ایمنی مربوط به عبور و مرور را شرح دهد.
 4. کلمات کلیدی درس ( آب ، آزاده ، مسجد …) را به درستی تلفظ کرده و بخش کند .
 5. خطوط از پایین به بالا و از بالا به پایین را رسم کند.

نگاره 4 – به مدرسه رسیدیم : 

 1. با نهاد مدرسه ، مقررات آن و بخش های مختلف مدرسه آشنا شود.
 2. با پرچم ایران ،رنگ های آن و اهمیت آن برای مردم کشور آشناشود.
 3. چگونگی رعایت نظم و ترتیب و بهداشت فردی را یاد بگیرد.
 4. توانایی رسم خطوط خمیده و دندانه دار را کسب کند.
 5. تصاویر کلید واژه درس را با کلمات انطباق دهد.
 6. کلید واژه های مدرسه، مدیر، آب و… را به درستی تلفظ کرده و بخش کند.
 7. شعر راه مدرسه را با علاقه خوانده و در صورت امکان حفظ کند.

نگاره 5 –  از کلاس ما چه خبر :

 1. با کلاس درس و قوانین آن و معلم و نقش آن در آموزش آشنا شود.
 2. رعایت ادب و احترام نسبت به معلم را یاد بگیرد.
 3.  چگونگی ارتباط مؤثر دانش آموزان با یکدیگر را یاد بگیرد.
 4. کلمات کلید واژه های پرچم، امام، مداد و … را به درستی تلفظ کرده و بخش کند.
 5. در رسم خطوط دندانه دار و منحنی مهارت پیدا کرده و به درستی بنویسد.
 6.  کلماتی که صدای هم آغاز و یا هم پایان دارند را تشخیص داده و برایشان مثال بزند.

نگاره 6 –  بازی ، بازی ، تماشا : 

 1. با بوستان, پارک و قسمت های مختلف آن آشنا شود و چند جمله در مورد آن بگوید.
 2. رعایت مقررات عمومی در بوستان و توجه به تابلوها مراقبت از فضای سبز، رعایت بهداشت، , ونوشیدن آب از محل آب آشامیدنی را به درستی یاد بگیرد.
 3. نحوه ی استفاده از وسایل بازی در بوستان ، رعایت نوبت و تقویت روحیه یاری رساندن به گروه همسالان را یاد بگیرد .
 4. کلمات کلید واژه های درس ( چمن، چای، بادکنک و … ) را به درستی تلفظ کرده و بخش کند.
 5. کلماتی که صدای هم آغاز و یا هم پایان دارند را تشخیص داده و برایشان مثال بزند.
 6. در رسم خطوط خمیده از چپ به راست مهارت پیدا کرده و به درستی بنویسد.
 7. داستان یک کتاب را با علاقه برای دوستانش شرح دهد.

نگاره 7 – به به چه روستایی :

 1. با روستا، زندگی روستایی و شهری بیشتر آشنا شده و آن ها را با هم مقایسه کند . 
 2. با حیوانات اهلی آشنا شده و فواید آن ها برای زندگی در کنار مردم را در چند جمله بگوید.
 3. کلید واژه های درس : روستا، اتاق، اردک و … را به درستی تلفظ کرده و بخواند.
 4. کلمات را به درستی بخش کند و بگوید.
 5. کلماتی که صدای هم آغاز و یا هم پایان دارند را تشخیص داده و برایشان مثال بزند.
 6. کشیدن خطوط منحنی، راست به چپ، بالا به پایین) را آموخته و مهارت پیداکند.
 7. کارهای یک کشاورز در مزرعه را با دوستانش به نمایش بگذارد.
 8. شعر سبز و سبز و سبز را با علاقه خوانده و در صورت امکان حفظ کند.

نگاره 8 – چه دنیای قشنگی :

 1. با باغ وحش و مقررات ورعایت نکات ایمنی در آن آشنا شود و چند جمله برای آن بگوید.
 2. با حیوانات وحشی و مکان و نوع زندگی حیوانات آشنا شود .
 3. کلید واژه های درس چون خرگوش، خرس، پلنگ و … را به درستی تلفظ کرده و بخواند.
 4. کلمات را به درستی بخش کند و بگوید.
 5. کلماتی که صدای هم آغاز و یا هم پایان دارند را تشخیص داده و برایشان مثال بزند.
 6. رسم خطوط منحنی با دو حرکت را آموخته و با مهارت رسم کند.
 7. داستان یک کتاب را با علاقه برای دوستانش شرح دهد.

نگاره 9 – در مسجد محله :

 1.  با مسجد ،مؤذن، امام جماعت، وسایل موجود در مسجد آشنا شده و چند جمله در باره ی آن بگوید.
 2. با فعالیت های مسجد و رعایت نظم و ترتیب و بهداشت در مسجد آشنا شود.
 3. با قرآن و اهمیت آن در زندگی ما مسلمانان آشنا شود .
 4. مراحل وضو گرفتن را به درستی یاد بگیرد و به نمایش بگذارد.
 5. کلید واژه های کلمات درس نظیر قرآن، مسجد و.. را به درستی تلفظ کرده و بخواند.
 6. کلمات را به درستی بخش کند و بگوید .
 7. رسم خطوط شکسته ترکیبی با دو حرکت را آموخته و با مهارت رسم کند.

نگاره 10 – نوروز در خانه ما :

 1. با عید نوروز و با آداب و رسوم مردم ایران در این عید باستانی آشنا شده و چند جمله درباره ی آن بگوید.
 2. با اهمیت نقش پدربزرگ و مادربزرگ در خانواده و احترام به آنان بیشتر آشنا شود.
 3. با اهمیت به دید و بازدید و مهمانی و رعایت اصول و ادب در دید و بازدید ها آشنا شود.
 4. کلید واژه های کلمات درس سیر، سبزه، عید و… را به درستی تلفظ کرده و بخواند.
 5. کلمات را به درستی بخش کند و بگوید.
 6. کلماتی که صدای هم آغاز و یا هم پایان دارند را تشخیص داده و برایشان مثال بزند .
 7. رسم خطوط منحنی در همه ی جهات را آموخته و با مهارت رسم کند.
 8. داستان یک کتاب را با علاقه برای دوستانش شرح دهد.

اهداف مشترک:

 1. با نعمت های خدا بیشتر آشنا شود.
 2. حس سپاس گزاری از نعمت های خداوند در او تقویت شود.
 3. فعالیت های ببین و بگو و … را با روش های مختلف نقاشی نمایش و کاردستی انجام بدهد.
 4. فعالیت های نگارشی را درست، تمیز، زیبا و خوانا انجام بدهد.
 5. فعالیت باهم بخوانیم را با علاقه انجام دهد ( گوش کند ، زمزمه کند ، بلند بخواند ، حفظ کند)
 6. با اسامی بعضی از شعرای ایرانی آشنا شود.
 7. دامنه واژگان در او تقویت و گسترش پیدا کند.
 8. نسبت به کتاب و کتاب خوانی علاقه مند شود و داستان کتاب هایی که خوانده شده را با علاقه باز گو کند . 
 9. به نوشتن داستان و قصه علاقه مند شده و احساس خود را با نوشتن انتقال دهد.
 10. با برخی از علائم نگارشی فارسی آشنا شده و آن ها را در جاهای مناسب به کار ببرد .
 11. جایگاه نشانه ها در جدول الفبای فارسی را به دقت یاد بگیرد.
 12. با تصویرخوانی و تشخیص ارتباط بین تصاویر آشنا شده و داستان بسازد و بگوید.
 13. نام هر یک از شکل های نشانه های فارسی را به دقت یاد بگیرد .

درس 1 – آب ، باران :

 1. با صدا و شکل های نشانه ی آ ا  بـ ب آشنا شده و جای شکل هر نشانه را در کلمه تشخیص دهد.
 2. متن درس آب و باران را روان بخواند.
 3. صدای نشانه ی آ ا  بـ ب  را در ترکیبها و کلمات بخواند و بنویسد.
 4. کلمات مربوط به درس را بخش و صدا کشی کند.
 5. با نقش آب و باران در طبیعت و زندگی آشنا شده و موارد استفاده از آب و باران را نام ببرد .
 6. نقش ابر و باد در چرخه ی آب را با بیان ساده و به شکل های مختلف شرح دهد.
 7. راه های جلوگیری از اسراف آب را نام برده و مصرف درست آب را به شکل های مختلف شرح دهد.

درس 2 – ابر و باد

 1.  با صدا ها و شکل نشانه ی های اَ _َ  آشنا شده و جای شکل هر نشانه را در کلمه تشخیص دهد.
 2. متن درس ابر و باد را روان بخواند.
 3. صدای نشانه های اَ _َ د را در کلمات تشخیص داده ، بخواند و بنویسد .
 4. صدا های جدید را با صداهای قبلی ترکیب کرده ، کلمه بسازد، بخواند و بنویسد.
 5. کلمات مربوط به درس را بخش و صدا کشی کند.
 6. با کلمات خوانده شده ، جمله های ساده بگوید و بنویسد.
 7. ابر و باد و چگونگی تشکیل آن ها را به روش های مختلف شرح دهد.
 8. شعر « مهربان تر از مادر » را زیبا و رسا خوانده با علاقه مندی حفظ کند.

درس 3 – مدرسه کلاس:

 1. با صدا ها و شکل نشانه های مـ م و سـ س آشنا شده و جای شکل هر نشانه را در کلمه تشخیص دهد.
 2. درس مدرسه و کلاس را روان بخواند.
 3. نشانه های مـ م و سـ س را در کلمه ها بخواند و بنویسد.
 4. نشانه های ( مـ م و سـ س ) را با مصوت های( آ ا اَ ) ترکیب کرده . بخواند و بنویسد.
 5. با نشانه های مـ م و سـ س و ترکیب های آن ها کلمه های جدید بسازد .
 6. کلمات مربوط به درس را بخش و صدا کشی کند.
 7. با کلمات خوانده شده ، جمله های ساده بگوید و بنویسد.
 8. متن روان خوانی ساده از درس را به درستی بخواند و بنویسد.
 9. مدرسه و کلاس و مقررات مربوط به آن را به شیوه های مختلف بیان کند.
 10. تعامل با مدیر و معلم و دوستان و .. را به شیوه های مختلف شرح دهد.
 11. رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در مدرسه را به شیوه های مختلف نمایش دهد.

درس 4 – توت تاب

 1. با صدا ها و شکل نشانه های مصوت او و و  صامت تـ ت آشنا شده و جای شکل هر نشانه را در کلمه تشخیص دهد.
 2. صدای نشانه های او – تـ ت را در کلمه ها و ترکیب ها بخواند و بنویسد.
 3. صامت های خوانده شده را با مصوت (او) ترکیب کرده ، بخواند و بنویسد.
 4. نشانه ی ت را با مصوت ها و نشانه های قبلی ترکیب کرده ، بخواند و بنویسد.
 5.  با نشانه های او و تـ ت و ترکیب های آن ها کلمه های جدید بسازد.
 6.  

   متن درس توت و تاب را روان بخواند.

  ۷-از ضمیر او در جمله به درستی استفاده کند .

  ۸ – کلمات مربوط به این درس را بخش و صدا کشی کند.

  ۹- با کلمات خوانده شده ، جمله های ساده بگوید و بنویسد. ۱۰- متن روان خوانی ساده از درس را به درستی بخواند و بنویسد . ۱۱-با انواع میوه ها آشناشود . ۱۲- با اهمیت بازی های مختلف در زندگی و رعایت نکات ایمنی هنگام بازی با وسایل آشنا شود . ۱

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مطالب مرتبط

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.