اولیای گرامی

ضمن تبریک و تشکر به جهت پیوستن به خانواده بزرگ آفتاب از شما تقاضا می شود در روز ثبت نام ، موارد زیر را به همراه خود داشته باشید.

پایه اول و پیش دبستان 

 • تکمیل فرم ثبت نام
  • توجه : پدر و مادر در فرم ثبت نام ، حتما شماره همراه که به نام خودشان است را وارد نمایند تا در استعلام سامانه ثبت نام آموزش و پرورش ، دچار مشکل نشوند.
 • تکمیل فرم انضباطی
 • تکمیل فرم بهداشت وتندرستی
 • تکمیل فرم آگاهی از سلامتی دانش آموزان و فعالیت های ورزشی 
  • توجه : در صورت ناتوانی در انجام درس تربیت بدنی ، لازم است گواهی پزشکی به همراه ذکر مشکل، ضمیمه این فرم گردد.
 • اصل شناسنامه دانش آموز و کپی صفحه اول
  • در صورت وجود توضیحات ، صفحه دوم کپی شود.
 • اصل شناسنامه والدین و کپی همه صفحات
 • اصل کارت ملی والدین و کپی پشت و رو
  • در صورتی که والدین دانش آموز از یکدیگر جدا شده باشند، تحویل برگه حضانت الزامی می باشد.
 • ورقه نتیجه سنجش کلاس اول دانش آموز
 • کپی کارت سلامت (واکسن)
 • 6 قطعه عکس  4*3 جدید و پشت نویسی شده از دانش آموز با زمینه سفید
 • کپی آخرین مدرک تحصیلی پدر و مادر
 • جهت احراز کدپستی کپی سند منزل و یا اجاره نامه و یا گواهی کد پستی

میان پایه (پایه دوم تا ششم)

 • تکمیل فرم ثبت نام
  • توجه : پدر و مادر در فرم ثبت نام ، حتما شماره همراه که به نام خودشان است را وارد نمایند تا در استعلام سامانه ثبت نام آموزش و پرورش ، دچار مشکل نشوند.
 • تکمیل فرم انضباطی
 • تکمیل فرم بهداشت و تندرستی
 • تکمیل فرم آگاهی از سلامتی دانش آموزان و فعالیت های ورزشی 
  • توجه : در صورت ناتوانی در انجام درس تربیت بدنی ، لازم است گواهی پزشکی به همراه ذکر مشکل، ضمیمه این فرم گردد.
 • اصل شناسنامه دانش آموز و کپی صفحه اول
  • در صورت وجود توضیحات ، صفحه دوم کپی شود.
 • گواهی تطبیق شناسنامه از مدرسه ای که پایه اول را در آن گذرانده است.
 • اصل شناسنامه والدین و کپی همه صفحات
 • اصل کارت ملی والدین و کپی پشت و رو
  • در صورتی که والدین دانش آموز از یکدیگر جدا شده باشند، تحویل برگه حضانت الزامی می باشد.
 • تمامی کارنامه های اصلی ( فرم ب) مقاطع پیشین با مهر و امضای مدیر و تمبر باطل شده ( نوبت اول و دوم در یک صفحه)
 • تمامی کارنامه های توصیفی (فرم الف) مقاطع پیشین با مهر و امضای مدیر ( نوبت اول و دوم در یک صفحه)
 • ورقه نتیجه سنجش کلاس اول دانش آموز
 • کپی کارت سلامت (واکسن)
 • 6 قطعه عکس  4*3 جدید و پشت نویسی شده از دانش آموز با زمینه سفید
 • کپی آخرین مدرک تحصیلی پدر و مادر
 • جهت احراز کدپستی کپی سند منزل و یا اجاره نامه و یا گواهی کد پستی

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.