اخبار

اخبار رویدادها، مراسم‌ها و جلسات را در این صفحه دنبال نمایید

اخبار

کلاس های تمرکز و مهارت های زندگی

کلاس های مهارت های زندگی و توجه و تمرکز با هدف بهبود مهارت های اجتماعی و روانشناسی دانش آموزان در سال جدید تحصیلی به صورت

اخبار

برنامه کلاس های زبان ترمیک

والدین گرامی بنا بدرخواست تعدادی از والدین همزمان با تشکیل کلیه کلاسهای دانش اموزان در زمانهای خاص هرکلاس ، به طور همزمان کلاسهای زبان انگلیسی

اخبار

وسایل مورد نیاز کلاس پیش دبستانی

بدین وسیله لیست لوازم مورد نیاز سال تحصیلی جدید برای پایه پیش دبستانی معرفی می گردد: کلر بوک 100 برگ رنگ انگشتی مداد سیاه ۵

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.