اخبار

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان آفتاب

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور اعضای منتخب در دفتر مدیریت دبستان برگزار گردید. در این جلسه پس از بیان مقدمه و تبریک و خیر مقدم توسط مدیر مدرسه و همچنین تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی و فرهنگی طبق دستور هیئت رئیسه انجمن پس از معارفه و آشنایی اعضا با یکدیگر انتخاب و تقویم اجرایی جلسات ، تنظیم و تصویب شد.

 

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
آخرین مطالب
فهرست

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.