فرم رزرو ناهار - آذرماه

لطفا شماره با صفحه کلید انگلیسی ثبت شود.
Hidden
وضعیت
Hidden
روز چهارشنبه -1 آذر
Hidden
روز شنبه -4 آذر
Hidden
روز یکشنبه -5 آذر
Hidden
روز دوشنبه -6 آذر
Hidden
روز سه شنبه -7 آذر
Hidden
روز چهارشنبه -8 آذر
روز شنبه -11 آذر
روز یکشنبه -12 آذر
روز دوشنبه -13 آذر
روز سه شنبه -14 آذر
روز چهار شنبه -15 آذر
روز شنبه -18 آذر
روز یکشنبه -19 آذر
روز دوشنبه -20 آذر
روز سه شنبه -21 آذر
روز چهار شنبه -22 آذر
روز شنبه -25 آذر
روز دو شنبه -27 آذر
روز سه شنبه -28 آذر
روز چهارشنبه -29 آذر

لطفا مبلغ تعیین شده را به شماره کارت:

6219-8610-4249-0382

بانک سامان - به نام ارشیا دادرس

واریز نموده و رسید آن را در قسمت زیر آپلود نمایید.

Max. file size: 5 MB.

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.