رزرو بوفه هفته چهارم اردیبهشت

هفته دوم اسفند ماه - از تاریخ 6 تا 10 اسفند
لطفا شماره با صفحه کلید انگلیسی ثبت شود.
روز شنبه - 23 اردیبهشت
روزیکشنبه - 24 اردیبهشت
روز دوشنبه - 25 اردیبهشت
روز چهارشنبه - 27 اردیبهشت
لطفا مبلغ تعیین شده را به شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۲۰۸۷۴۹۵۹۰ بانک پارسیان - به نام محمدهادی نجارپور و فرشته دیهیمی واریز نموده و رسید آن را در این قسمت آپلود نمایید.
Max. file size: 5 MB.

آغاز پیش ثبت نام

پیش دبستان و دبستان سرواندیشان آفتاب برای سال تحصیلی جدید به تعداد محدود ثبت نام می نماید.