دبستان و پیش دبستان سرواندیشان آفتاب

نخستین دبستان شناختی شرق تهران

ویژگی ها

مدرسه شناختی

مدرسه شناختی ، یک سیستم آموزشی بسیار جدید و در عین حال مدرن است که به تازگی در کشور ما ایران شکل گرفته و بعضی از مدارس از این سیستم پیروی کرده اند.

مدرسه دو زبانه

در برنامه هفتگی دانش آموزان توجه خاصی به زبان انگلیسی شده است و آموزش زبان به دو صورت عمومی و تخصصی ، بعد از تعیین سطح دانش آموز صورت می گیرد.

دپارتمان روانشناسی

دپارتمان روانشناسی دبستان آفتاب با جدیدترین تکنیک ها و آزمون های روانشناسی آماده خدمت رسانی به دانش آموزان و خانواده ها می باشد.

مدرسه سبز

دبستان آفتاب با افتخار خود را عضوی از مدارس سبز می داند و در برنامه جامع آموزشی خود آموزه ها و رویکردهای محیط زیستی رادر نظر می گیرد.

گالری تصاویر

آخرین اخبار

ارسال پیام

نشانی:

فهرست