آموزِش مَجازی

در پی شیوع ویروس کرونا و ابتلای تعدادی از هموطنان به این بیماری بنابر
اقتضای خانواده‌ها برای ممانعت از بیرون رفتن فرزندان‌شان از منازل و اصرار بر تعطیلی مدارس آموزش‌های مجازی جایگزین آموزش‌های مدارس شده و روز به روز این آموزش‌ها رونق گرفته است.

دبستان سرواندیشان آفتاب نیز سعی دارد با استفاده از روش های روز در حوزه محتواسازی و استفاده از تکنولوژی های مختلف کلاس مجازی مسئولیت اجتماعی خود را در این ایام انجام دهد و گامی برای عدالت آموزشی بردارد.

کلاس های آنلاین

دانش آموز گرامی!

لطفا طبق برنامه ریزی اعلام شده ، در ساعت تعیین شده ، از طریق لینک زیر وارد کلاس مجازی خود شوید.

نام و رمز عبور کد ملی شما می  باشد.

https://webinar.fanavar.org/ch/aftab-sch/nahal

دانش آموز گرامی!

لطفا طبق برنامه ریزی اعلام شده ، در ساعت تعیین شده ، از طریق لینک زیر وارد کلاس مجازی خود شوید.

نام و رمز عبور کد ملی شما می  باشد.

https://webinar.fanavar.org/ch/aftab-sch/mehr1

دانش آموز گرامی!

لطفا طبق برنامه ریزی اعلام شده ، در ساعت تعیین شده ، از طریق لینک زیر وارد کلاس مجازی خود شوید.

نام و رمز عبور کد ملی شما می  باشد.

https://www.skyroom.online/ch/training.srbiau/mehr

دانش آموز گرامی!

لطفا طبق برنامه ریزی اعلام شده ، در ساعت تعیین شده ، از طریق لینک زیر وارد کلاس مجازی خود شوید.

نام و رمز عبور کد ملی شما می  باشد.

https://webinar.fanavar.org/ch/aftab-sch/mehr3

دانش آموز گرامی!

لطفا طبق برنامه ریزی اعلام شده ، در ساعت تعیین شده ، از طریق لینک زیر وارد کلاس مجازی خود شوید.

نام و رمز عبور کد ملی شما می  باشد.

https://webinar.fanavar.org/ch/aftab-sch/omid1

دانش آموز گرامی!

لطفا طبق برنامه ریزی اعلام شده ، در ساعت تعیین شده ، از طریق لینک زیر وارد کلاس مجازی خود شوید.

نام و رمز عبور کد ملی شما می  باشد.

https://www.skyroom.online/ch/training.srbiau/omid2

دانش آموز گرامی!

لطفا طبق برنامه ریزی اعلام شده ، در ساعت تعیین شده ، از طریق لینک زیر وارد کلاس مجازی خود شوید.

نام و رمز عبور کد ملی شما می  باشد.

https://www.skyroom.online/ch/training.srbiau/dosti

دانش آموز گرامی!

لطفا طبق برنامه ریزی اعلام شده ، در ساعت تعیین شده ، از طریق لینک زیر وارد کلاس مجازی خود شوید.

نام و رمز عبور کد ملی شما می  باشد.

https://www.skyroom.online/ch/training.srbiau/sedaghat

دانش آموز گرامی!

لطفا طبق برنامه ریزی اعلام شده ، در ساعت تعیین شده ، از طریق لینک زیر وارد کلاس مجازی خود شوید.

نام و رمز عبور کد ملی شما می  باشد.

https://webinar.fanavar.org/ch/aftab-sch/talash

دانش آموز گرامی!

لطفا طبق برنامه ریزی اعلام شده ، در ساعت تعیین شده ، از طریق لینک زیر وارد کلاس مجازی خود شوید.

نام و رمز عبور کد ملی شما می  باشد.

https://webinar.fanavar.org/ch/aftab-sch/andishe

فهرست