جشن روز پدر

به مناسبت روز باستانی پدر، از همه پدرهای عزیز و بچه های گل آفتابی دعوت می کنیم که برای روز پنجشنبه 27 دی ماه ساعت 7 بعدازظهر در مدرسه حضور پیدا کنند . تا این روز رو با هم به همراه آقای نغمه گو و عمو امیر جشن بگیریم و اوقات خوبی رو سپری کنیم.

منتظر همتون هستیم !!!!!

گزارش تصویری