دپارتمان آموزش پایه با کادر مجری خود از برترین تکنیک‌های آموزشی روز دنیا به منظور آموزش و سنجش مستمر دانش‌اموزان بهره می‌گیرد. تمرکز در این دپارتمان بر روی آموزش از طریق بازی، انجام پروژه‌ها و سرگرمی‌های علمی و لمس مفاهیم مختلف می‌باشد.

آشنایی با دبیران دپارتمان آموزش پایه:

دبیر پیش‌دبستانی: فاطمه امیری

دبیران اول دبستان: محبوبه برجسته، نازنین شهبازی

دبیران دوم دبستان: شیدا گنجعلی ، هانیه رضازاده

دبیر سوم دبستان: غزاله لواسانی

دبیر چهارم دبستان: الهام فراهانی

دبیر پنجم دبستان: زهره آدامون

دبیر ششم دبستان: علیرضا پویامقدم

دبیر ریاضی پنجم و ششم: داوود رضایی

فهرست