کارکنان

کادر آموزشی  :
شیدا گنجعلی
معلم کلاس دوم
کارشناس دبیری زبان انگلیسی
ندا فدوی
معلم کلاس اول (مهر سه)
کارشناس کتابداری
محبوبه برجسته
معلم کلاس اول ( مهر دو )
کارشناس تکنولوژی آموزشی فرهنگی و هنری
نازنین شهبازی
معلم کلاس اول (مهر یک)
کارشناس تکنولوژی حرفه ای آموزشی
فاطمه امیری
معلم پیش دبستان
کارشناس گرافیک
علیرضا پویامقدم
معلم کلاس ششم
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
زهره آدامون
معلم کلاس پنجم
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
الهام فراهانی
معلم کلاس چهارم
کارشناس جهانگردی
غزاله لواسانی
معلم کلاس سوم
کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
مریم رضائی
معلم کلاس دوم
کارشناس ارشد ریاضی
شیرین قهاری
معلم زبان
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
الهه بهرام بیگی
معلم زبان
کارشناسی میکروبیولوژی
اکرم لبافی
مسئول دپارتمان زبان انگلیسی
دکتر فاطمه رجبی فرد
مسئول دپارتمان روانشناسی
کادر مدیریت :
الناز فطیر خورانی
مشاور آموزشی
شایان فروزنده دل
مشاور
هادی نجارپور
موسس
فرشته دیهیمی
موسس
دکتر رحیم جنت نیا
مدیر
کادر اداری:
نغمه اثباتی
معاون اجرایی
زهرا بهرامی
معاون آموزشی
حمید گواهی
معاون انضباطی و ورزشی
ابوالقاسم سلوکی
معاون پرورشی
مهسا شریفیان
روابط عمومی
فهرست